Annehttp://www.trondhaukedal.no/her-er-boken-om-hoysensitivitet/

 

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/psykiskhelse/article846257.ece

 

http://no.m.wikipedia.org/wiki/Høysensitivt_menneske

 

Mye av «kollisjoner» med mennesker og pleiere kan oppstå her. Jeg er fintfølende og sanser stemninger.

Annonser