Hva gjør en traumeutsatt i forhold til følelser/fornuft?

Skrevet av Anne, oktober

TRAUME

Å få en voldsom diagnose, er et traume. Å være et usikkert, barn er en traume. Å bli overgrepet, i flere plan, er et traume. Å gå gjennom en vanskelig fødsel kan være et traume. Å oppleve sykdom i nær familie kan være et traume. Osv.

Om ikke man ikke får hjelp/ støtte der og da, blir man et «offer». » jeg kan ingenting, jeg er dum, jeg er ikke verd noe, osv.»

HVORDAN HANDLE I EN KONFLIKT

Når det oppstår en situasjon/konflikt, blir man sint, frustrert og kan si og gjøre mye dumt. En traumeutsatt reagerer med frustrasjon og sinne og irritasjon og i den settingen, reagerer alle følelser og ingen fornuft. Det oppstår konflikt og den traumeutsatte blir gjort til syndebukk.

Det er fordi man handler i frykt og kan ikke se fornuften da. Mange ser fornuften og teller til ti, men det kan ikke traumeutsatte. De handler som sagt i følelsene og ikke i fornuften, føler seg angrepet og ikke forstått og er i en maktdemonstrasjon.

Helsepersonell bør kunne dette og handle deretter slik at den traumeutsatte får aksept for at dette er vanskelig. Og opptre noe mer empatisk og forståelsesfullt.

Jeg snakker av erfaring.

. Visste du at 1av 3 voksne med vanskelig barndom, overfører det til sine barn?
. Visste du at det er derfor militær som har opplevd traume, selv blir voldelige?
. Visste du at de fleste væremåter, er innlært?
. Visste du at for å bli «seg selv» består av å få frem egne verdier?

Man må i terapi.

Annonser